OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Veszprémhidegkút
T Kishidegkút és Nagyhidegkút egyesítése (1927); 1930-tól Hidegkút
Lásd még oksági összefüggésben Hidegkút
Lásd még okozati összefüggésben Kishidegkút
Nagyhidegkút