OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Vihohragyivszki hori
Lásd szinonimáját Nagyszőllősi-hegység