OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Vinodol
T Alsó- és Felsőszőllős szlovák neve
Lásd vagy Alsószőlős
Szőllős (Nyitra)
Vinodol (táj)