OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Visó
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Tisza (folyó)