OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Warta
Általános megjegyzés, magyarázat Felső-Sziléziában, Zawiercie közelében eredő, a Lengyel-alföldön átfolyó és Kostrzynnél az Oderába ömlő, 808 km hosszú (ebből kb. 400 km hajózható) folyó
Lásd még általánosabban kelet- és közép-európai folyó
Lásd még oksági összefüggésben Odera
Lásd még okozati összefüggésben Prosna (folyó)