OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Závadka
Lásd vagy Ágostonlak
Csergőzávod
Fogas (település)
Görögfalu
Homonnazávod