OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Zala vármegye
Forrás gyal(880)
ETO (439.121)
Lásd szinonimáját Szala vármegye
Lásd még átfogóbban Dunántúli kerület
Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1921-1938 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
Soproni kerület
Lásd még részletesebben Alsólendvai járás
Balatonfüredi járás
Csáktornyai járás
Keszthelyi járás
Letenyei járás
Nagykanizsa
Nagykanizsai járás
Novai járás
Pacsai járás
Perlaki járás
Sümegi járás
Tapolcai járás
Zalaegerszeg
Zalaegerszegi járás
Zalaszentgróti járás
Lásd még oksági összefüggésben Zala megye
Lásd még egyéb összefüggésben Bakony
Dunántúl
Göcsej
Muraköz
Szalaság
Vendvidék