OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Zemplén vármegye
Forrás gyal(883)
ETO (439.138)
Lásd vagylagosan Zemplín
Lásd még átfogóbban Kassai kerület (1850-1867)
Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1921-1938 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
Tiszáninneni kerület
Lásd még részletesebben Bodrogközi járás
Gálszécsi járás
Homonnai járás
Mezőlaborci járás
Nagymihályi járás
Sárospataki járás
Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhelyi járás
Szerencsi járás
Szinnai járás
Sztropkói járás
Tokaji járás
Varannói járás
Lásd még oksági összefüggésben Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Lásd még egyéb összefüggésben Bodrogköz
Felföld
Harangod (táj)
Taktaköz
Tokaj-Hegyalja
Más értelemben lásd Perbenyik