OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Zrínyifalva
Lásd szinonimáját Kuršanec
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás
Muraköz megye