OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

acharónim irodalom
Általános megjegyzés, magyarázat A "késői" rabbinikus kommentárok 1550 után.
Általános megjegyzés, magyarázat Iszrael Meir ha-Kohen, S. R. Hirsch, M. Mendelssohn, N. Leibowitz; S. A. kommentárok, Misná Brura; chaszidut, muszár stb., Rabbi Slomo Ganzfried
Lásd még általánosabban rabbinikus irodalom
Lásd még részletesebben bibliakommentár zsidó kánon szerinti műről
Misna-kommentár
Talmud-kommentár
Lásd még okozati összefüggésben risónim irodalom