OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

amorák irodalma
Általános megjegyzés, magyarázat A szóbeli zsidó vallási tanokat, elsősorban a szóbeli Tórát továbbadó, Palesztinában és Babilóniában élő tanító irodalma kb. 200-500 között; tanításaikat a Gemarában kodifikálták.
Általános megjegyzés, magyarázat Abba Arikha, Jochanan bar Nappacha, Simeon ben Lakis, Rabina I., Rab Aschi, Rabina II stb.
Lásd még általánosabban rabbinikus irodalom
Lásd még speciálisabban Aggadikus Midrás
Gemara
Midrás
Talmud
Lásd még oksági összefüggésben gáonikus irodalom
Lásd még okozati összefüggésben tannaitikus irodalom