OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

architektúra
Lásd vagy építészet
hálózati architektúra
számítógép-architektúra