OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

atomtechnika
ETO 621.039
Lásd szinonimáját magtechnika
nukleáris technika
Lásd még nukleáris önműködő irányító rendszer
Lásd még általánosabban technika
Lásd még speciálisabban nukleáris haditechnika
reaktortechnika
Lásd még átfogóbban energetika
Lásd még részletesebben magtechnikai rácsjellemző
nukleáris műszertechnika
Lásd még oksági összefüggésben atomerőmű
Lásd még okozati összefüggésben atomfizika
magfizika
Lásd még egyéb összefüggésben biztonságtechnika
fúziós technológia
izotóptechnika
katasztrófa