OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

avulás
Lásd szinonimáját elavulás
Lásd még épület élettartama
Lásd vagylagosan elhasználódás
tartósság
Lásd még általánosabban élettartam
Lásd még oksági összefüggésben karbantartás
üzemfenntartás
Lásd még okozati összefüggésben felújítás
idő
Lásd még egyéb összefüggésben anyagöregedés
archaizmus
gépműködés
időjárás-állóság
kenés
kihasználás
kopás
megbízhatóság