OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

bányaváros
Forrás gyal(355)
Lásd még általánosabban város
Lásd még speciálisabban egyházi-földesúri bányaváros
királyi bányaváros
királyi szabadalmazott bányaváros
szepesi bányaváros
világi földesúri bányaváros
Lásd még egyéb összefüggésben Abrudbánya
Bányavölgy
Bát
Breznóbánya
Korompa
Merény
Nagyrőce
Oravicabánya
Resicabánya
Ruszkabánya
Stájerlakanina
Svedlér
Szászkabánya
Szepesremete
Vajdahunyad
Zarándbánya