OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

bazilika
Lásd még általánosabban templom
Lásd még oksági összefüggésben székesegyház
Lásd még egyéb összefüggésben körtemplom