OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

bibliai zsidó kánon
Általános megjegyzés, magyarázat A bibliai könyvek zsidó vallásban szentesített összeállítása eredetük és tartalmuk figyelembe vételével
Belső megjegyzés A 26-24 jelzet akkor használandó a héber Biblia osztályozására, ha a könyvek sorrendje a zsidó Biblia hagyományos beosztását követi
Vált. ószövetségi zsidó kánon volt
ETO 221
26-23
26-24
Lásd szinonimáját ószövetségi zsidó kánon
Lásd még általánosabban kanonikus szent könyv
Lásd még speciálisabban bibliai (ószövetségi) apokrif könyv
Ketuvim
Neviim
Tánách
Tóra
Lásd még átfogóbban zsidó vallás
Lásd még egyéb összefüggésben bibliai zsidó vallás
ószövetségi keresztény kánon