OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

bibliai zsidó vallás
Vált. ószövetségi zsidó vallás volt
ETO 26"652"
Lásd szinonimáját bibliai korszak zsidó vallása
jahveizmus
óhéber vallás
óizraelita vallás
ószövetségi zsidó vallás
Lásd még bibliai korszak teológiája
Lásd még általánosabban semiták vallása
zsidó vallás
Lásd még egyéb összefüggésben bibliai zsidó kánon
héber irodalom
ókori Izrael
ószövetségi próféta