OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

bihari Berettyó mente
Lásd vagylagosan Berettyó mente
Lásd még átfogóbban Bihar
Körösök síksága
Lásd még részletesebben Berettyó
Berettyó-Kálló köze
Berettyó-sik
Bihari-sík
Dévaványai-sík
Nagy-Sárrét
Lásd még egyéb összefüggésben Tasnádi-halomvidék