OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

bizánci művészet
ETO 7.033.2
Lásd még bizánci templomépítészet
Lásd még általánosabban művészettörténeti korszak
Lásd még egyéb összefüggésben Bizánci Birodalom