OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

diplomácia
Lásd szinonimáját nemzetközi és államközi szervezetek tevékenysége (polit)
Lásd még állam politikai befolyásolása adományokkal és juttatásokkal
diplomáciai befolyásolás
diplomáciai épület
Magyarország külföldi kapcsolatai
nemzetközi politika
nemzetközi politikai kapcsolat
nemzetközi vita
sportkapcsolat
Lásd még részletesebben diplomáciai jog
külképviselet
megbízólevél-átadás
nemzetközi kapcsolat
Lásd még oksági összefüggésben külpolitika
más állam politikai befolyásolása
Lásd még okozati összefüggésben diplomáciatörténet
Lásd még egyéb összefüggésben csúcstalálkozó
külügy
látogatás