OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

egyházi dologi jog
Általános megjegyzés, magyarázat Kersztény egyházak dologi joga (kánoni dologi jog)
Használati megjegyzés Az egyes keresztény egyházak dologi joga az "egyházi dologi jog" és az vonatkozhó egyház deszkriptorával osztályozandó
ETO 348.4
Lásd szinonimáját lelki dolgok joga
Lásd még általánosabban dologi jog
egyházjog
Lásd még speciálisabban egyház anyagi jogai
kegyúri jog
Lásd még részletesebben egyházi adó
egyházi épület
istentisztelet
keresztény ünnep
szentség
temetkezés