OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

egyházi személy
ETO 2-722
2-725
262.1
27-725
348.32
Lásd szinonimáját klerikusok (egyházjog)
vallási tisztség
vendégszónokok (vallás)
Lásd még egyházatya
egyházi hivatás
Lásd vagylagosan lelkész
lelkipásztor
pap
Lásd még általánosabban természetes személy
vallási személy
Lásd még speciálisabban apáca (szerzetes)
főpap
görögkeleti pap
kántor
káplán
katolikus pap
ministráns
mohamedán pap
plébános
prédikátor
protestáns lelkész
rabbi
segédlelkész
szerpap
szerzetes
tábori pap
világi papság
Lásd még átfogóbban papság
Lásd még okozati összefüggésben invesztitura
Lásd még egyéb összefüggésben egyházi ruházat