OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

egyházi szertartás
ETO 2-528
26"652"-4/-5
27-528
272-282
Lásd szinonimáját liturgia
szertartástan
Lásd még etnikai kisebbségek tagjainak gondozása
istentiszteleti hangszer
Lásd vagylagosan ceremoniale
felolvasás
szertartásrend
vallási szolgálat
Lásd még általánosabban szertartás
Lásd még speciálisabban áldás
Aranyszájú Szent János liturgiája
bérmálás
bűnbocsánat
engesztelés
felajánlás
istentisztelet
istentiszteleti rendtartás
keresztelő
körmenet
megszentelés
Nagy Szent Bazil liturgiája
Szent Jakab apostol liturgiája
Szent Márk liturgiája
szentté avatás
zsidó szertartás
Lásd még részletesebben ima
vallási tárgy
vecsernye
Lásd még oksági összefüggésben liturgikus testtartás
Lásd még okozati összefüggésben szertartás-irodalmi dokumentum
Lásd még egyéb összefüggésben egyházi ruházat