OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még általánosabban kelet- és közép-európai folyó
Lásd még speciálisabban Aranka
Aranyos (folyó)
Aranyos-Beszterce
Bácskai-Kis-csatorna
Bácskai-Nagy-csatorna
Béga
Békás-patak (Aranyos-Beszterce)
Beszterce (folyó, Sajó)
Bodza (folyó)
Csobányos patak
Fehér-Körös
Fekete-Körös
Feketeügy
Görgény (patak)
Hideg-Szamos
Homoród patak
Hortobágy (folyó, Szeben)
Iza (folyó)
Kis-Beszterce
Kis-Küküllő
Kis-Szamos
Kovászna-patak
Küküllő
Meleg-Szamos
Nagy-Küküllő
Nagy-Szamos
Nyárád (folyó)
Ó-Béga
Putna-patak (Kis-Beszterce)
Rákos-patak (Csíkrákos)
Sajó (folyó, Nagy-Szamos)
Sebes-Körös
Szeben (folyó)
Szikaszó
Szilas-patak (Csíkrákos)
Sztrigy
Temes
Vargyas (folyó)
Visó
Lásd még egyéb összefüggésben felvidéki és kárpátaljai vízfolyás
Olt