OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

erdélyi magyar irodalom
Általános megjegyzés, magyarázat Beleértve a partiumi, máramarosi és Románia temesközi (bánáti) részének magyar irodalmát
ETO 821.511.141(498)
894.511(498)
Lásd szinonimáját romániai magyar irodalom
székely irodalom
Lásd még erdélyi irodalom
Lásd még általánosabban határon túli magyar irodalom
Lásd még okozati összefüggésben erdélyi magyar irodalom története
Lásd még egyéb összefüggésben Erdély
romániai magyarság