OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

erdélyi magyarság
Általános megjegyzés, magyarázat Beleértve a partiumi, máramarosi és Románia temesközi (bánáti) részének magyarságát
ETO (498.4=945.11)
Lásd még általánosabban romániai magyarság
Lásd még speciálisabban dévai csángók
hétfalusi csángók
hóstátiak
székelyek
Lásd még átfogóbban Erdély