OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

fás szárú növény
Lásd még kétszikűek elfásodott szárrostjai (textilipar)
Lásd még általánosabban hajtásos növény
Lásd még speciálisabban bokor
cserje
fa