OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

faház
Lásd még általánosabban ház
Lásd még oksági összefüggésben hétvégi ház