OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

felvidéki és kárpátaljai vízfolyás
Lásd még általánosabban kelet- és közép-európai folyó
Lásd még speciálisabban Ciróka (patak)
Dunajec
Fehér-Tisza
Fekete-Tisza
Laborc
Latorca
Ondava
Poprád (folyó)
Ung (folyó)
Zsitva
Lásd még egyéb összefüggésben erdélyi és temesközi vízfolyás