OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

felvidéki medence
Lásd még általánosabban kárpát-medencei medence
Lásd még speciálisabban Csacai-medence
Dolhai-medence
Felső-árvai-medence
Felső-Garam-medence
Felső-nyitrai-medence
Garamszentkereszti-medence
Homonnai-medence
Honti-medence
IIosvai-medence
Illavai-medence
Közép-Vágvölgyi-medencesor
Liptó-Szepesi-medence
Liptói-medence
Losonci-medence
Lublói-medence
Máramarosi-medence
Rozsnyói-medence
Szolyvai-medence
Trencséni-medence
Turóci-medence
Vágbesztercei-medence
Zólyomi-medence
Zsolnai-medence