OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

felvidéki szászok
Általános megjegyzés, magyarázat A 12. században Sziléziából betelepült német népcsoport
Lásd még szepességi szász nyelvjárás
Lásd még általánosabban magyarországi szászok
Lásd még speciálisabban cipszerek
gründlerek
Lásd még átfogóbban Felvidék
Szlovákia
Lásd még egyéb összefüggésben erdélyi szászok
habánok
szepesi bányaváros
Szepesség