OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

funkcionalizmus
ETO 316.258
7.036.3
7.038.16
Lásd még általánosabban absztrakt irányzat
építészeti stílus
Lásd még speciálisabban Bauhaus
Lásd még okozati összefüggésben racionalizmus
Lásd még egyéb összefüggésben építészet
Más értelemben lásd szociológiai funkcionalizmus