OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

gáonikus irodalom
Általános megjegyzés, magyarázat A babilóniai Sura és Pumbedita talmudiskoláit vezető gáonok művei 650-1250 (más források szerint 589-1038) között
T Itt indult a responsum-irodalom
Lásd még általánosabban rabbinikus irodalom
Lásd még speciálisabban Aggadikus Midrás
Lásd még részletesebben bibliakommentár zsidó kánon szerinti műről
Lásd még oksági összefüggésben risónim irodalom
Lásd még okozati összefüggésben amorák irodalma