OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

gótika
Általános megjegyzés, magyarázat Kb. 1150-1500
ETO 7.033.5
Lásd szinonimáját gótikus művészet
Lásd még erdélyi gótika
gótikus templomépítészet
magyar gótika
Lásd még általánosabban művészettörténeti korszak
Lásd még speciálisabban késői gótika
korai gótika
középső gótika
neogót
Lásd még átfogóbban középkor
Lásd még oksági összefüggésben reneszánsz
Lásd még okozati összefüggésben román stílus