OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

gazdasági veszteség
Lásd szinonimáját gazdasági kár
kár
kártétel
kereskedelmi veszteség
társasági veszteség
Lásd még épületkár
fagykár
kikötői művek károsodása
korróziós kár
munkaerő-veszteség
tűzkár
Lásd vagylagosan károsodás
Lásd még általánosabban veszteség
Lásd még speciálisabban háborús kár
környezeti kár
rovarkár
selejt
vadkár
Lásd még átfogóbban mérlegkimutatás
Lásd még oksági összefüggésben költség
termékváltás
Lásd még okozati összefüggésben kockázat
Lásd még egyéb összefüggésben csőd
eredményszámla
felszámolás
nyereség