OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

gnosztikusok
ETO 27-87.62
296.62
Lásd még általánosabban zsidó vallási irányzat
Lásd még egyéb összefüggésben gnoszticizmus