OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

gründlerek
Általános megjegyzés, magyarázat A Szepességben, a felsőbányavárosok területén élő, a szepességi szászokétól eltérő dialektust beszélő németség [RÉVAI]. A hét szepesi bányavárost alapító német telepesek megkülönböztető neve
Forrás rnl17(532-534)
Lásd szinonimáját gründerek
gründnerek
manták
Lásd vagylagosan szepesi szászok
Lásd még általánosabban felvidéki szászok
Lásd még speciálisabban bulénerek
krikehäuerek
Lásd még egyéb összefüggésben cipszerek
szepesi bányaváros
Szepesség