OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

héber irodalom
ETO 821.411.16'02
892.4
892.4-14
Lásd szinonimáját óhéber irodalom
Lásd még általánosabban antik irodalom
sémi nyelvek irodalma
zsidó irodalom
Lásd még speciálisabban rabbinikus irodalom
Lásd még részletesebben zsidó diaszpóra dokumentuma
zsidó imádság
Lásd még oksági összefüggésben ivrit irodalom
Lásd még okozati összefüggésben héber irodalom története
hebraisztika
Lásd még egyéb összefüggésben bibliai zsidó vallás
héber nyelv
irodalmi héber
izraeli irodalom
jiddis irodalom