OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

habánok
Általános megjegyzés, magyarázat Szigorúan szabályozott kommunisztikus közösségekben, teljes vagyonmegosztásban élő anabaptista, német eredetű vallási közösség és népcsoport
T 1546 után Mária Terézia koráig a Felvidéken és Erdélyben éltek, ma az Egyesült Államokban léteznek hagyományos életet élő csoportjaik
Forrás gyal(493)mnl5(410-411)
Lásd szinonimáját hutteriták
Lásd még általánosabban magyarországi németek
Lásd még egyéb összefüggésben felvidéki szászok
habán kerámia
Hegyentúl
Nyitra vármegye
Pozsony vármegye
Trencsén vármegye