OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

haditechnika
ETO 623
Lásd szinonimáját katonai kutatás
Lásd vagylagosan engineering
hadászat
Lásd még általánosabban technika
Lásd még speciálisabban haditengerészeti technika
nukleáris haditechnika
Lásd még átfogóbban hadiipar
Lásd még részletesebben fegyverzeti anyag
katonai felszerelés
lőszer
lövészárok
Lásd még oksági összefüggésben hadművelet
hadviselés
harcászat
honvédelem
Lásd még okozati összefüggésben hadtudomány
rakétatechnika
robbantás
Lásd még egyéb összefüggésben háború