OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

harang
ETO 247.3
673.5
681.819.5
Lásd még harangra írt zenemű
Lásd még általánosabban idiofon ütőhangszer
liturgikus tárgy
Lásd még egyéb összefüggésben harangjáték