OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

hitélet
ETO 2-4
2-725-584
248.1
Lásd szinonimáját vallási cselekedet
Lásd még hindu vallásgyakorlat
hitbuzgalmi élet
vallási pluralizmus
Lásd vagylagosan vallási szolgálat
Lásd még általánosabban lelki élet
Lásd még speciálisabban kommunikáció az istenséggel
népi vallásosság
tanúságtétel
vallásgyakorlás
Lásd még átfogóbban vallás
Lásd még részletesebben búcsú
dicsőítés
imádat
istentisztelet
jámborság
kísértés
körmenet
sarkalatos erény
teológiai erény
vallásos nevelés
Lásd még egyéb összefüggésben egyházi tagság
hitvallás
hitvédelem
keresztény ünnep
lelkiállapot
vallásosság