OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

holt-tengeri tekercsek
ETO 26"652"-86E-2
296.73
Lásd szinonimáját Damaszkusz-szabály (vallás)
fegyelem szertartáskönyve (vallás)
kongregáció szabálya (vallás)
mismaroth (vallás)
papi rendeletek (vallás)
qumrani közösség dokumentuma
réztekercs (vallás)
templomi tekercs (vallás)
Lásd vagylagosan qumráni közösség
Lásd még általánosabban vallásos irodalmi dokumentum
zsidó diaszpóra dokumentuma
Lásd még egyéb összefüggésben esszénusok