OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

hordalékkúp
Lásd még általánosabban vízrajzi képződmény
Lásd még speciálisabban Maros-hordalékkúp