OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

horvátországi magyarság
Általános megjegyzés, magyarázat Beleértve Szlavónia, valamint Horvátország drávaszögi és szerémségi részének magyarságát is
Használati megjegyzés A jugoszláviai magyarság esetén a "vajdasági magyarság" és a "horvátországi magyarság" együttesen használandó. ETO: (497.1 =945.11)
ETO (497.13=945.11)
(497.5=945.11)
894.511(497.5)
Lásd vagylagosan jugoszláviai magyarság
Lásd még általánosabban határon túli magyarság
Lásd még speciálisabban szlavóniai magyarok
Lásd még átfogóbban Horvátország
Lásd még egyéb összefüggésben Csúza
Hercegszőlős
Karancs
Kopács
Kő (Baranya)
Laskó
Sepse
Várdaróc
Vörösmart