OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

ima
Általános megjegyzés, magyarázat Istenhez vagy más lényhez forduló kérő vagy hálaadó szöveg [VILIRLEX].
Általános megjegyzés, magyarázat Rövid, lassú tempójú, áhítatos darab
ETO 2-534.35
243
26-534.3
27-534.3
27-583
Lásd szinonimáját fohász
imádság
Lásd még közösségi ima
Lásd még általánosabban egyházi és vallásos zene
vallásos irodalmi dokumentum
Lásd még speciálisabban addhan
litánia
óraima
zsidó imádság
zsolozsma
Lásd még átfogóbban breviárium
egyházi szertartás
imakönyv
kultusz
Lásd még oksági összefüggésben imádkozás
könyörgés
meditáció
Lásd még egyéb összefüggésben ájtatosság
egyházi himnusz
imalap
ráolvasás