OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

indiai vallás
Általános megjegyzés, magyarázat Hagyományos, nem keresztény indiai és indiai eredetű vallások. Hinduizmus általános értelemben
ETO 23
294
Lásd még általánosabban keleti eredetű vallás
nem keresztény vallás
politeizmus
Lásd még speciálisabban brahmanizmus
buddhizmus
hinduizmus
jainizmus
Krisna-tudatúak felekezete
szikhizmus
védizmus
Lásd még oksági összefüggésben teozófia