OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

információs technika
Általános megjegyzés, magyarázat Általános értelemben az információt valamilyen formában közvetítő technikák gyűjtőfogalma
Lásd szinonimáját információs technológia
Lásd még általánosabban információs szektor
technika
Lásd még speciálisabban filmtechnika
fototechnika
híradástechnika
nyomdatechnika
számítástechnika
ügyviteltechnika
Lásd még egyéb összefüggésben információtudomány
kommunikációkutatás
Más értelemben lásd információtechnika