OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

ipari építészet
Lásd még általánosabban építészet
Lásd még oksági összefüggésben ipari épület